Jan Campbell: 60 let debat o bezpečnostní politice

msc 60 logo
20.2.2024 10:38
Ve dnech 17. až 19. února 2023 se v hotelu Bayerischer Hof v Mnichově konal 59. ročník Mnichovské bezpečnostní konference (MSC). Téměř rok po zahájení speciální vojenské operace (SVO) na Ukrajině poskytla MSC 2023 příležitost zhodnotit soudržnost v rámci aliance a politický závazek k mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech.

Mnichovská bezpečnostní konference (MSC) 2024 se konala od 16. do 18. února 2024. Podle tradice opět v hotelu Bayerischer Hof a skončila večírkem nazvaném Noc svobody. Předpokládám, že zbrojaři měli důvod připíjet na zdraví Putina. Proč?

MSC 2024

Šest desetiletí poté, co ji založil Ewald von Kleist, MSC poskytla jedinečnou, ale promarněnou příležitost pro strategické debaty o nejnaléhavějších bezpečnostních výzvách světa. Dokázala, že naši vůdci nejsou ochotni se poučit z historie a v neposlední řadě, že politický klan, který si chce udržet moc ve svých rukou, již spustil negativní selekci a k moci pronikla průměrnost a ambiciózní nuly. Ty (z)ničí sebe, klan, svou a možná í naši zemi. Proč?

Protože i post imperiální byrokracie zpravidla zůstává dostatečně vycvičená, aby držela hlavu vztyčenou a snažila se skrýt ztrátu své někdejší velikosti pod maskou etikety a tradice. Vždyť ani na sklonku britského impéria bylo nemožné představit si, že by náčelník nějakého kmene přijel do Londýna, aby promluvil ve Sněmovně lordů a poučil britský lid, jak rozumět Magna Chartě a jaká jsou skutečná pravidla britské demokracie.

Čas vše mění. Změnám se nevyhnula ani MSC 2024, přestože za posledních 60 let se neustále vyvíjela, stávala se rozmanitější, zaváděla řadu nových formátů diskusí a rozšiřovala své tematické obzory tak, aby odrážely měnící se bezpečnostní prostředí. Její hlavní oficiální poslání-poskytovat platformu pro udržitelnou diskusi a, jak říká její původní motto, budovat mír prostřednictvím dialogu – se zdálo být věčným.

Bohužel s přibývajícím věkem, MSC se dostala na cestu stát se skanzenem pro pozvané, demonstranty a komedianta v zelené prezidentské róbě: prezidenta Zelenského. Rusko pozváno nebylo. Prezident Putin nemá mikinu, MSC diktatura názorů nepřijímá kritiku, natož alternativu a Západ odmítá uznat objektivní reality a požaduje Vraťte se na své místo

Platforma MSC byla proto využita k zastrašování a agitaci, přestože vědoucím a všem lidem se selským rozumem je jasné, že není cesty zpět do minulosti. Krátce: Po staru se žít nedá.

Lose-Lose

V předvečer konference připravila speciální expertní skupina MSC zprávu o stavu věcí a perspektivách vývoje situace v oblasti mezinárodní bezpečnosti. Letos analytici nazvali svou zprávu "Lose-Lose?", což lze přeložit a chápat jako prohra, ztráta, promeškání všeho. Proč?

Domnívají se, že pokud bude stále více vlád ve světě upřednostňovat relativní zisky, místo aby se zapojily do spolupráce a investovaly do existujícího mezinárodního řádu, dynamika globálních ztrát a individuálních ztrát urychlí jejich růst. S fragmentací světa, jeho posunem k nějaké nové formě multipolarity, multiplexnímu řádu nebo jak já píši léta, blokovému světu, je spolupráce v rámci existujícího řádu nahrazována konkurencí kolem něj, uvádí mj. zpráva. Obecně platí: multipolární svět, který konkuruje západnímu projektu, je špatný a nebezpečný.

Obecně ale také platí, že stačí naslouchat, co přesně chtějí odpadlíci, pochybovači o starém, či nové póly. Ty chtějí jen jednu věc – rovnost, respekt k jejich individualitě, nevměšování se do jejich životů a vztahů s jinými státy a národy, Obecně formulováno, nabízejí Západu uvědomit si, že moderní euroatlantické impérium bylo prvním, které prošlo a prochází cestou ponižujícího morálního úpadku až do konce. Morální úpadek je totiž strašnější než úpadek teritoriální. Proč? Protože teritoriální ztráta je reverzibilní, pokud je zachován morální základ.

Dojde-li k morálnímu úpadku, pak následná destrukce civilizace, která to umožnila, se stává nevyhnutelnou, se stejně nevyhnutelným územním rozpadem a fyzickým vymizením, degenerací biologického společenství, které je pro tuto civilizaci základem.

Letos, poprvé za šedesát let MSC se nezaměřila na bezpečnost euroatlantické civilizace, ani na bezpečnost západních kolonií, ale na Ukrajinu najatou pro zástupnou válku proti Rusku.

Na tomto místě nelze opomenout nabídku prezidenta Putina k dialogu. Vše lze vyřešit dialogem. Ale dialog, ne diskuze beze smyslu či diktát a humanitární intervence, protože nikdo nechce válku. Nicméně právě nedostatek respektu a pozornosti k zájmům protivníka vede k tomu, že protivník se cítí přinucen chopit se zbraní. To je hlavní hrozba pro bezpečnost světa.

Panoptikum degenerovaných

O bezpečnost světa na MSC bohužel nešlo. Vrcholem konference, který měl rozjasnit nudu lidí, kteří znají doslovně projevy a kteří se mnohokrát poslouchali, byl Zelenského projev. Ten lze nazvat poučováním klauna a pomateným vydíráním a vyhrožováním svému spojenci: USA.

Globální žebrák, jak se prezidentovi v kuloárech říká, kterému se otevřeně vysmívají evropští novináři, experti i v neformálním prostředí a politice a kterého ho má Evropy plné zuby, 15 minut vyprávěl publiku, co je to politika založená na pravidlech. Jak by měla Evropa jednat v rámci těchto pravidel, jak Ukrajina již porazila Rusko pomocí pokročilých západních zbraní, na které Rusové ani nejsou dobří, a proč je naléhavě nutné dát Ukrajině více granátů a západní techniku.

Podle Zelenského se ukázalo, že vyspělé ozbrojené síly Ukrajiny s pomocí západního vyspělého vybavení zničily hordy barbarů, které na ně zaútočily. Ale nyní z nějakého důvodu ozbrojené síly Ukrajiny opět nemají žádné vybavení a barbaři vyhrávají. Zelenskyj dal obecnou radu: Západ musí bojovat s Ruskem kvůli jeho hodnotám, protože Ukrajina už Rusko porazila, ale pokud nebudete bojovat, pak Putin přijde a všechny zabije.

Je nepochopitelné, jak tento schizofrenní blud dopadl na úrodnou půdu mozků slouhů, když se titíž Evropané v roce 2007 smáli Putinovu projevu v Mnichově a člověk si mohl myslet, že to byl smích nervózních lidí, kteří najednou viděli katastrofální selhání všech svých plánů.

Ale včera, po potlesku Zelenskému vím, že to byl to smích nul nezatížených úvahami, ale trávami, či Bůh ví, čím ještě. Nuly šťastně zapálili vlastní dům, aby mohli skákat kolem ohně v divokém tanci a za vytí, které na chvíli ukončí 100 miliardový euro dluhopis EK na zbrojení. Takové peníze se (prý) u jednotlivých členských států EU dnes již nenajdou. Proto…

Účastníci MSC tleskali nule, která pro kohokoli z nich znamená méně než domácí mazlíček. Dovolili nule, aby se nad ně povznesla, a aby se stal představitelem civilizace s intelektuálně impotentními elitami, které stále upínají své naděje na východisko ze současné krize, zmenší-li počet obyvatel na planetě.

Putin už léta říká, že na Ukrajině není s kým vyjednávat. Problém je, že na Západě také není s kým jednat. Primáti zvítězili, protože bývalí lidé ztratili zbytky inteligence, rozumu a empatie.

Duhový liberalismus se v globálním měřítku zmenšuje

Z toho mála, které mám z Mnichova se mi jeví, že staří, staronoví a noví slouhové se budou muset ještě dohodnout na tom, jak žít jako jednotné lidské společenství a jak si navzájem zaručit bezpečnost. Jeví se mi současně, že pozvaní odmítli přijmout na vědomí i pouhou myšlenku na takový scénář. A to nehledě, že západní duhový liberalismus se v globálním měřítku zmenšuje. Podle autorů zprávy se za posledních 13 let počet liberálních demokracií na planetě snížil ze 44 v roce 2009 na 32 v roce 2022. Analytici fóra to samozřejmě považují za negativní bod a špatné vyhlídky do budoucna. Nenabízí však žádné řešení a ani odchodovou strategii tzv. investice do Ukrajiny. Proč? Protože to není tak jednoduché, lehce stravitelné pro voliče a pravdy se naši vůdci bojí, jako čert kříže a svěcené vody.

Mnichovský bezpečnostní index (MSI), který je založen na průzkumu mezi občany 11 členských států G7, zemí BRICS (kromě Ruska a Ukrajiny) a je zveřejněn spolu s výroční zprávou MSC, obsahuje graf, který ukazuje, kde a kolik lidí je přesvědčeno, že jejich země budou za 10 let bezpečnější a bohatší.

V Číně v bezpečnost a růst příjmů věří 60%, respektive 63%, následované Indií (po 57%) a nejméně ze všeho, demokratické Japonsko (po 10%) a Německo (15% a 14%). Tento ukazatel sám o sobě ukazuje, kdo je na vzestupném a kdo na slábnoucím trendu, kdo má a kde je budoucnost. Na tomto pozadí se jeví zmenšování počtu liberálních demokracií s jejich duhovými hodnotami jako přirozený evoluční proces.

Další rizika

Pokud jde o další rizika, obrázek také není takový, jaký by si moderátoři konference přáli. Vnímání ruské hrozby jako relevantní postupně slábne. V Německu je již na sedmém místě v žebříčku rizika a první příčky drží pouze v Japonsku a Velké Británii. Kromě toho únava z Ukrajiny se projevuje i v pojmu bezpečnosti, který se rozostřil. Nelze ignorovat další rizika a hrozby, které představuje masová migrace, terorismus, kybernetické útoky a životní prostředí.  

Kdo tato rizika a hrozby vytvořil? Kdo porazil Irák, rozbil Libyi, Sýrii a nebyl schopen zastavit krveprolití v Gaze po dobu pěti měsíců?  Čtenář má zatím možnost seznámit se s částí publikací autora příspěvku. Proč Spojené státy plánují dodat Izraeli nové zbraně a munici? Kdo jako první uzavřel v Evropě několik ekologických jaderných elektráren, vyhodil do povětří plynovody z Ruska a nyní aktivně reaktivuje své uhelné doly a špinavé elektrárny na uhlí a topný olej?

Na druhém konci světa, hned vedle Spojených států, v Latinské Americe, pokračuje totální ničení lesů, které regulovaly klima a byly kostrou všech suchozemských ekosystémů. Pokud by se USA a západní komunita jako celek skutečně zajímaly o problém životního prostředí, pak bychom byli svědky nejaktivnějších kroků v tomto směru již dávno

A konečně, kdo nyní vypouští džina z láhve kybernetických hrozeb? Abychom to mohli posoudit, stačí se podívat na Ukrajinu. Ta se v posledních dvou letech stala skutečným testovacím polem pro různé vojenské technologie s umělou inteligencí. Západní, a ruští giganti zde testují nové technologie. Ukrajina a její spojenci ze soukromého sektoru tvrdí, že hrají dlouhodobou hru, mají vojenskou laboratoř pro budoucnost a výsledky její práce budou mít globální dopady. O tom nemám pochyb.

Všechna tato rizika a výzvy měly by být okamžitě zastaveny, protože se budou časem jen zhoršovat. Potíž je v tom, že i ony jsou deriváty světového řádu negativní efektivity. Ten je potřeba od základu změnit. Je zbytečné zabývat se následky, aniž bychom odstranili příčinu příčin problémů. Negativní efektivita totiž nedokáže produktivně reagovat na objektivní změny a neustále množí nové problémy a zhoršuje ty stávající. Platí to především v oblasti bezpečnosti. A pro otázky typu: Co je dnes bezpečností, když jsou státy napadány nekonvenčními metodami, často bez přímého ozbrojeného boje? Jak a jaké bezpečnostní záruky mohou a měly by být v tomto případě poskytnuty? Je útok na (ruské) plynovody aktem agrese, nebo ne? Je účast strategických dronů NATO na navádění ukrajinských bezpilotních člunů na ruské lodě aktem agrese, nebo ne?

Závěr

Podle MSC se epicentrem geopolitiky 21. století nestane Eurasie, ale indicko-pacifický region. Žije v něm asi 60 % světové populace, tvoří 60 % světového HDP a procházejí tudy klíčové námořní obchodní a tranzitní trasy. Právě tam se střetávají životně důležité zájmy hlavních ekonomických a geopolitických rivalů tohoto století, Spojených států a Číny. V jakých formách se tato rivalita rozvine, bude záležet na tom, jak bude probíhat proces transformace stávajícího světového řádu. O této problematice a samozřejmě o výzvách spojených s antropologickou válkou a rolí UI v ní, napíši podrobněji jindy na svém připravovaném webu.

Zatím se USA snaží získat náskok, zastrašit rostoucí Čínu a donutit ji, aby se vzdala i myšlenky na konkurenci. Očekává se, že Spojené státy letos rozmístí v západním Pacifiku téměř polovinu svých letadlových lodí. A bude to poprvé, co něco takového udělají. Čína samozřejmě nebude nečinně přihlížet. Rusko také ne. Proces soupeření by tak mohl zahájit formování nové mezinárodní bezpečnostní architektury. Práce na nové architektuře nebude snadná nejen kvůli existenciálnímu snobství Západu, ale i kvůli tomu, že MSC, NATO a Ukrajiny nebude potřeba. Evropská armáda nebude, i když se budou euro tisknout dnem a nocí, pokud nebude odsouhlasen velící jazyk. Jím těžko může být angličtina, němčina či francouzština.

Nebude potřeba ani policejní kontingent, se kterým mnichovská policie zajišťovala průběh všech akcí: Podle veřejně dostupných informací bylo nasazeno více než 5 000 policistů, což je nárůst oproti loňskému rekordnímu počtu, kdy bylo za bezpečnost ve městě zodpovědných přibližně 4 800 policistů. Kromě toho mělo být 200 spolkových policistů nasazeno v oblasti jejich působnosti, tj. v mnichovských stanicích a zastávkách S-Bahnu. Kolik bylo letos odtaženo nelegálně zaparkovaných aut, nevím. Loni jich bylo 152. Souhlasu netřeba. 

 

 

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.