Blogy uživatele Petr Lukeš

obrazek
1.2. 19:39
Předem však upozorňuji, že nepůjde o žádná levná kouzla, ale o odhalení naší elementární schopnosti ovlivňovat hmotu a určitým způsobem ji ovládat.
obrazek
15.1. 18:30
Naším stvořením proudí základní Boží síla ve formě záření, ze kterého lidé čerpají a vytvářejí z něho své vlastní, osobní záření. Životně důležitou věcí pro každého z nás je, abychom dokázali toto Světlé záření správně využít, a na základě toho jsme mohli být jeho prostřednictvím, jako na...
obrazek
22.12. 18:20
Existuje několik pohledů na to, co nás čeká v budoucnosti. Správný pohled je však jen jeden jediný. Všechny ostatní jsou postaveny jen na lidských domněnkách a představách, nezakládajících se na pravdě. Jsou to klamavé vize, vzdálené od skutečnosti, které vyvolávají strach a deziluzi.
obrazek
4.12. 18:32
Končí doba temna a vypočítavosti rozumu. Přichází Světlo tak, jak bylo zaslíbeno před staletími. A přichází podobně, jako když nějaká armáda připravuje vpád na nepřátelské území. V okolí naší země, v jemnější úrovni nad ní, se již ve vysoké míře koncentruje síla Světla, aby v Bohem přesně určený...
obrazek
17.11. 19:54
Umění a krása povznášejí duši vzhůru. Ale pozor! Ne ledajaké umění a ledajaká krása. Musí splňovat vysoké kritérium čistoty a ušlechtilosti. Kde však najít takové umění? Žel, není ho mnoho, ale přece jen existuje.
obrazek
30.10. 19:42
Tento článek vznikl ze tří důvodů. Za prvé ze soucitu a na památku zesnulých padlých vojáků, jejichž řady se již nesmí více rozšiřovat. Za druhé proto, že nad Evropu a USA se vznášejí husté, temné mraky myšlenkových forem války a jejího dalšího pokračování za každou cenu. Tyto vražedné a základní...
obrazek
12.10. 14:27
Mnozí lidé nejsou spokojeni se svým osudem. Domnívají se, že jsou jím ošizeni. Že jejich osud je nepříznivý a těžký, zatímco jiným lidem se daří. Svou nespokojenost dávají najevo buď otevřeně, nebo o tom mlčí a skrývají to ve svém nitru jako tichou výčitku. Jejich postoj ústí nakonec do rezignace...
obrazek
25.9. 18:52
Extrémní přírodní dění v podobě záplav, zemětřesení a požárů, nebo společenské napětí v podobě války, převratů a nepokojů, a již ani nemluvě o předchozí pandemii, to vše je hmatatelným a očividným důkazem toho, že se něco děje. Že dochází k něčemu neobyčejnému, co vyvolává doslova var v oblasti...
obrazek
4.9. 17:22
V současnosti žijeme v době očisty, vyvolané zvýšeným tlakem Božího Světla v blízkosti země. Na jedné straně Světlo systematicky tlačí ke kolísání a k zhroucení vše, co není světlé, ale na druhé straně dosud nevídaným způsobem pomáhá všem, kdo usilují ke Světlu.
obrazek
14.8. 16:49
Probíhající Velká očista, nebo velké třídění lidstva znamená, že každý, kdo bude smět být přičten k principu dobra, bude povznesen ke Světlu a každý, kdo bude muset být přičten k principu zla, bude zatlačen dolů k temnotě.